مدرسه ترغیبی

  • مدرسه زندگی (Life School)

    مدرسه زندگی به عنوان سومین رکن مهم مدرسه ترغیبی اندیشه فردا ایرانیان اهدافی چون انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را تحقق می‌بخشد.
    جامعه‌پذیری و نهادینه کردن ارزش‌های ملی و اسلامی یکی از اساسی‌ترین کارکردهای دو نهاد خانواده و مدرسه در کنار گروه همسالان می‌باشد و هر کدام از این اجزا نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تربیت و شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان برای زندگی در جامعه‌ای دارد که بیش از هر زمان دیگر با روند جهانی شدن، فرهنگ‌ها و ارزش‌های متعارض، هویت جمعی ما را تحت تاثیر قرار داده است.
    ما در "مدرسه زندگی" در تلاشیم تا با ایجاد محیطی امن، شاد و صمیمی، ضمن تعامل با خانواده‌ها، زمینه ارتقای توانایی‌های روانی- اجتماعی دانش آموزان را فراهم آوریم.
    رشد شخصیتی، اجتماعی و مهارتی، شیوه زندگی فردی و گروهی، احترام به قوانین و مقررات، مسئولیت پذیری، کمک به خودشناسی، احترام به بزرگان و نقش‌های اجتماعی از جمله اهدافی است که در قالب برنامه‌های فرهنگی مدونی چون مراسم‌های ملی و مذهبی، مسابقات فرهنگی، جشنواره‌ها، اردوهای تفریحی، کارگاه‌های آموزشی ویژه خانواده‌ها و دانش آموزان و جلسات سخنرانی محقق می‌گردد.