مدرسه ترغیبی

 • مدرسه آینده (Future School)

  آینده چیزی برای ترسیدن نیست.
  فرصتی برای خلق کردن است.
  در محبط پرشتاب عصر اطلاعات، دانش آموزانی می‌توانند موفق‌تر عمل کنند و چالش‌های پیش رو را به فرصت تبدیل نمایند که نسبت به خود و جایگاه خود در جهان امروز شناخت و آگاهی بهتری داشته باشند.
  زیست آگاهانه در دوره انتقالی زندگی یعنی دوران کودکی تا نوجوانی این توانایی را ایجاد می‌کند تا دانش آموزان جهانی را که می‌دانند ممکن است، ایجاد نمایند.
  در واقع باید این فرصت برای دانش آموزان فراهم شود تا موفق شوند که استراتژی‌ها، نتایج و اقدامات کارهای خود را تعریف، طراحی، اصلاح و سازمان‌دهی کنند.
  رکن چهارم مدرسه ترغیبی به آماده سازی دانش آموزان برای آینده می‌پردازد.
  مدرسه آینده یک اکوسیستم یادگیری و توسعه است و بر مبنای "آینده پژوهی" برنامه‌ریزی شده است.
  در مدرسه آینده دانش آموزان ضمن آشنایی با تفکر انتقادی، تفکر استراتژیک و تفکر خلاق در قالب بازی‌های گروهی و جمعی، می‌توانند مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، استقلال طلبی و ثبات عاطفی را فرا بگیرند و با تصویر سازی و شبیه سازی جامعه بصورت کار گروهی (Team Work)چشم انداز روشنی از نقش خود، در جامعه آینده ترسیم نمایند.
  مدرسه ترغیبی اندیشه فردا ایرانیان به عنوان یک مدرسه پیشگام و نوآور، برای اولین بار در مدارس کشور اقدام به پیاده سازی مدل آینده پژوهی و تفکر سیستمی ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان دبیرستانی و همچنین اولیا نموده است.
  در این راستا همکاری و تعامل گسترده‌ای با دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیات علمی گروه تفکر سیستمی دانشکده علوم اداری (قطب تفکر سیستمی دانشگاه‌های کشور) انجام شده که در قالب کارگاه‌ها و کلاس‌های بازی و سرگرمی و جلسات مشاوره خانواده در محیط دبیرستان و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.